Apollo

Đàn Apollo trắng

Hãng sản xuất Apollo Loại Đang cập nhật Xuất xứ Japan

Đàn Piano Appllo KYT-8000

Hãng sản xuất Apollo Loại Piano lớn (Grand Piano)

Đàn Apollo A3

Hãng sản xuất Apollo Loại Piano đứng (Upright Piano) Kích thước (cm) 122,5 x 63 x 151cm Xuất xứ Japan

Đàn Apolo Piano A4

Hãng sản xuất Apollo Loại Piano đứng (Upright Piano) Kích thước (cm) 151*65*131 cm Xuất xứ Japan

Đàn Piano Albert O3 720788

Hãng sản xuất Apollo Loại Piano đứng (Upright Piano) Kích thước (cm) 121 H Xuất xứ Japan

Đàn Piano Apolo A7

Hãng sản xuất Apollo Loại Piano đứng (Upright Piano) Xuất xứ Japan

Đàn Apollo RU388

Hãng sản xuất Apollo Loại Piano đứng (Upright Piano) Kích thước (cm) 133 x 61 x 150 Trọng lượng (kg) 253 Xuất xứ Japan

Đàn Apollo A8

Hãng sản xuất Apollo Loại Piano đứng (Upright Piano) Xuất xứ Japan

Đàn Piano Apolo A350

Hãng sản xuất Apollo Loại Piano đứng (Upright Piano) Kích thước (cm) 132 x 65 x 154 Trọng lượng (kg) 250 Xuất xứ Japan

Đàn Piano Apolo A5 serial 846250

Hãng sản xuất Apollo Loại Piano đứng (Upright Piano) Kích thước (cm) 152 x 127 x 61 Trọng lượng (kg) 250 Xuất xứ Japan

Đàn Piano Apollo a8 serial 57845m

Hãng sản xuất Apollo Loại Đang cập nhật Xuất xứ Japan