Apple 2017

Kỳ vọng gì ở Apple WWDC 2017? iPad viền siêu mỏng?

iOS 11 hứa hẹn sẽ giúp cải thiện độ ổn định của hệ thống, giúp iPhone, iPad chạy tiết kiệm pin hơn. Chúng ta cũng có thể kỳ vọng việc Clips – mạng xã hội chia sẻ video của Apple