camera Đài Loan

10Moons WT-P903I

Hãng sản xuất 10MOONS Loại IR Camera Cảm biến hình ảnh 1/3-inch Sony Super HAD II CCD Độ phân giải 420 TV lines K/c quan sát trong đêm(m) 55 Độ nhạy sáng 0.1LUX Nhiệt độ làm việc(℃) -20 ~ +45

10Moons WT-P906IH

Hãng sản xuất 10MOONS Loại IR Camera Cảm biến hình ảnh 1/3-inch Sony Super HAD II CCD Độ phân giải 540 TV lines K/c quan sát trong đêm(m) 55 Độ nhạy sáng 0.1LUX Nhiệt độ làm việc(℃) -20 ~ +45

10Moons WT-P909HP

Hãng sản xuất 10MOONS Loại IR Camera Cảm biến hình ảnh 1/3-inch Sony Super HAD II CCD Độ phân giải 650 TV lines K/c quan sát trong đêm(m) 80 Độ nhạy sáng 0.1LUX Nhiệt độ làm việc(℃) -20 ~ +45

10Moons WT-P911AI

Hãng sản xuất 10MOONS Loại IR Camera Cảm biến hình ảnh 1/3-inch Sony Super HAD II CCD Độ phân giải 420 TV lines K/c quan sát trong đêm(m) 80 Độ nhạy sáng 0.1LUX Nhiệt độ làm việc(℃) -20 ~ +45

10Moons WT-1103HP

Hãng sản xuất 10MOONS Loại IR Camera Cảm biến hình ảnh 1/3-inch Sony Super HAD II CCD Độ phân giải 650 TV lines K/c quan sát trong đêm(m) 55 Độ nhạy sáng 0.1LUX Nhiệt độ làm việc(℃) -20 ~ +45

10Moons WT-P901W

Hãng sản xuất 10MOONS Loại IR Camera Cảm biến hình ảnh 1/3-inch Sony Super HAD II CCD Độ phân giải 420 TV lines K/c quan sát trong đêm(m) 45 Độ nhạy sáng 0.1LUX Nhiệt độ làm việc(℃) -20 ~ +45

10Moons WT-P607I

Hãng sản xuất 10MOONS Loại IR Camera Cảm biến hình ảnh 1/3-inch Sony Super HAD II CCD Độ phân giải 420 TV lines K/c quan sát trong đêm(m) 35 Độ nhạy sáng 0.1LUX Nhiệt độ làm việc(℃) -20 ~ +45

10Moons WT-P603I-P

Hãng sản xuất 10MOONS Loại IR Camera Cảm biến hình ảnh 1/4-inch Sharp CCD Độ phân giải 420 TV lines Độ nhạy sáng 0.1 Lux Nhiệt độ làm việc(℃) -10 ~ +45 ºC Điện áp sử dụng 12V DC Trọng

10Moons WT-D1301IH

Hãng sản xuất 10MOONS Loại Dome Camera Cảm biến hình ảnh 1/3-inch Sony Super HAD II CCD Độ phân giải 540 TV lines K/c quan sát trong đêm(m) 25 Độ nhạy sáng 0.1LUX Nhiệt độ làm việc(℃) -20 ~ +45

10Moons WT-P501HC

Hãng sản xuất: 10MOONS Loại Bullet IR Camera Cảm biến hình ảnh 1/3-inch Sony CCD Độ phân giải 600 TV lines Độ nhạy sáng 0.1LUX Nhiệt độ làm việc(℃) -10 ~ +45 ºC Điện áp sử dụng 12V DC Trọng

10Moons WT-C902I

10MOONS Loại Dome Camera Cảm biến hình ảnh 1/3-inch Sony Super HAD II CCD Độ phân giải 420 TV lines Độ nhạy sáng 0Lux Nhiệt độ làm việc(℃) -10 ~ +45 ºC Điện áp sử dụng 12V DC Xuất xứ

10Moons WT-G702HP

10MOONS Loại Dome Camera Cảm biến hình ảnh 1/3-inch Sony Super HAD CCD Độ phân giải 750 TV lines Độ nhạy sáng 1.5 Lux / F1.4 Điện áp sử dụng 12V DC Xuất xứ Đài Loan