đàn piano Japan

Đàn Apollo A3

Hãng sản xuất Apollo Loại Piano đứng (Upright Piano) Kích thước (cm) 122,5 x 63 x 151cm Xuất xứ Japan

Đàn Apolo Piano A4

Hãng sản xuất Apollo Loại Piano đứng (Upright Piano) Kích thước (cm) 151*65*131 cm Xuất xứ Japan

Đàn Piano Albert O3 720788

Hãng sản xuất Apollo Loại Piano đứng (Upright Piano) Kích thước (cm) 121 H Xuất xứ Japan

Đàn Apollo RU388

Hãng sản xuất Apollo Loại Piano đứng (Upright Piano) Kích thước (cm) 133 x 61 x 150 Trọng lượng (kg) 253 Xuất xứ Japan

Đàn Piano Apolo A350

Hãng sản xuất Apollo Loại Piano đứng (Upright Piano) Kích thước (cm) 132 x 65 x 154 Trọng lượng (kg) 250 Xuất xứ Japan

Đàn Piano Apolo A5 serial 846250

Hãng sản xuất Apollo Loại Piano đứng (Upright Piano) Kích thước (cm) 152 x 127 x 61 Trọng lượng (kg) 250 Xuất xứ Japan