google Việt Nam

Google hiển thị dữ liệu cá nhân của người dùng?

Google có vẻ như đang thử nghiệm chức năng “personal” cho phép bạn xem email, chuyến bay, lịch hẹn, hóa đơn mua hàng, nói chung là bất kì thứ gì mà Gmail có thể xử lí, ở ngay trong trang